Pura Vida Renewable Energy

Onze generatie gaat geschiedenis schrijven! Deze periode zal de boeken ingaan als het tijdperk van de energietransitie. Na eeuwenlang energie gehaald te hebben uit fossiele brandstoffen (zoals olie, gas, kolen) zullen we dit de komende decennia anders gaan doen. We zullen onze energie gaan halen uit hernieuwbare energiebronnen (zon, wind). Het begin is al gemaakt, maar we moeten nog leren om 'groot' te denken en door te pakken. Daar wil Pura Vida een bijdrage aan leveren.


Wat doet Pura Vida?

We ontwikkelen grootschalige zonnestroomparken, richten duurzame coöperaties op en organiseren brainstormsessies voor overheden en bedrijven. Het liefst werken we hierin samen met partijen die hetzelfde doel voor ogen hebben. Want daar krijgen wij energie van!


Stacks Image 326
Stacks Image 331

Deze pagina delen:

Ghg\\